Aktywność studentów

 

Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej 

Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej, czyli samorząd studencki, reprezentuje ogół studentów i prowadzi na uczelni działalność w zakresie spraw socjalnych, kulturalnych, naukowych, wychowawczych, sportowych i turystycznych. Jest pomocny w obronie praw studenta, występując w jego imieniu przed władzami uczelni oraz na forum ogólnopolskim. Parlament inicjuje i/lub organizuje wiele imprez, w tym kilka tradycyjnych i cyklicznych, jak na przykład Tydzień Kultury Studenckiej, czyli juwenalia, akcję charytatywną Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka, Dzień Studenta i Dzień Studentki, Obóz Integracyjny dla pierwszego roku, Otrzęsiny. Patronuje działaniom samorządów studenckich poszczególnych wydziałów i instytutów Politechniki Koszalińskiej.

http://www.pspk.tu.koszalin.pl/

 

Organizacje i koła naukowe

Na Politechnice Koszalińskiej działają również inne organizacje zrzeszające studentów, w tym między innymi: Organizacja Studencka The North Fashion i Klub Fantastyki. Niezależnie od organizacji studenckich, niemal każdy wydział lub instytut ma własne koła naukowe.

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji: Studenckie Koło Naukowe „Aqua”, Koło Naukowe Studentów „Bioanalityka” oraz Inżynierskie Koło Studenckie.

Wydział Nauk Ekonomicznych: Studencki Klub Przedsiębiorczości, Studenckie Koło Naukowe Finansów – „Poltech Koszalin”, Koło Młodych Ekonomistów, Studenckie Koło Naukowe – „Rachmistrz”, Studenckie Koło Naukowe „Lider”.

Wydział Mechaniczny: Koło Naukowe Techniki Rolniczej i Leśnej „Agroinżynier”, Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki „ElektroEnerga”, Studenckie Koło Naukowe Konstruktorów i Technologów CNC, Koło Naukowe Studentów „Fooding”, Studenckie Koło Naukowe „ProEnergy”, Koło Naukowe Automatyki „Delta”, Studenckie Koło Naukowe „Inżynier”, Koło Naukowe Logistyki „Logtech”, Studenckie Koło Naukowe „4Energy”, oraz Studenckie Koło Naukowe „Nofrost”.

Wydział Elektroniki i Informatyki: Koło Pasjonatów Elektroniki oraz Koło Naukowe Grupa NET.

Wydział Technologii i Edukacji: Studenckie Koło Inżynierii Biomedycznej „ImBio”, Studenckie Koło Naukowe „Bez Oporu”, Studenckie Koło „Pedagogika Przeżyć”, Koło Naukowe „Sowa”, Koło Naukowe „Dron” i Studenckie Koło Naukowe Terapii Zajęciowej.

Wydział Humanistyczny: Studenckie Koło Naukowe Public Relations „Futura”, Studenckie Koło Naukowe „Redakcja Akademicka”, Studenckie Koło Naukowe Filologów „Anglicus” i Studenckie Koło Naukowe „Badania Reklamy”.

Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego: Koło Naukowe „Optimus”.

 

Chór Akademicki Politechniki Koszalińskiej

Powstał w 1999 roku. Chórzyści akademiccy wykonują pieśni kompozytorów różnych stylów i epok, począwszy od średniowiecza, poprzez renesans, barok, romantyzm po muzykę współczesną, a także ludową, gospel i negro spirituals oraz muzykę rozrywkową. Chór koncertował w Belgii, Austrii, na Węgrzech, w Niemczech i Francji. Występował w kościołach i salach koncertowych, a także – wielokrotnie – z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Koszalińskiej. Odnosi sukcesy na krajowych i międzynarodowych festiwalach i konkursach. 

 

KU AZS Politechnika Koszalińska

Historia Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Koszalińska sięga 1968 roku, kiedy to nastąpiła pierwsza inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Od lat wiodącą sekcją pozostaje piłka ręczna kobiet. Aktualnie pierwszy zespół jest jedną z czołowych drużyn grających w PGNIG Superlidze. Zespół juniorek młodszych to między innymi Mistrz Polski w sezonie 2010/2011. Klub stawia również na szkolenie młodzieży, współpracuje z kilkunastoma szkołami, propaguje naukę piłki ręcznej od podstaw, poprzez tworzenie klas sportowych. Przy klubie funkcjonuje Akademia Sportu „Radosny Sportowiec”, propagująca aktywność ruchową z elementami sportu.

http://www.azs.politechnika.koszalin.pl/  

 

Akademicki Klub Tańca Politechniki Koszalińskiej

Akademicki Klub Tańca jest klubem amatorskim. Jego tancerze corocznie biorą udział w zawodach, festiwalach, prowadzą pokazy. Pod okiem trenera Romana Filusa spotykają się dwa razy w tygodniu. Poprzez zajęcia tancerze dbają o własny rozwój. Treningi rozpoczynają z początkiem roku akademickiego, aby dobrze przygotować się do wiosennych startów. Z wyjazdów przywożą puchary i medale mistrzostw Polski, Europy i świata. Ponadto dla każdego studenta, który chce poznać kroki salsy, merengue czy bachaty Akademicki Klub Tańca organizuje bezpłatne zajęcia.

www.akt.e-kosmo.pl

 

Yacht Club Politechniki Koszalińskiej

Zajmuje się propagowaniem i rozwijaniem sportu, rekreacji i turystyki żeglarskiej w środowisku osób związanych z uczelnią. Członkami klubu mogą być: studenci, absolwenci, pracownicy Politechniki Koszalińskiej. Klub dysponuje własnym jachtem morskim i jachtami śródlądowymi, umożliwia zdobycie patentu sternika lub żeglarza jachtowego, organizuje kursy żeglarskie, motorowodne, rejsy morskie i śródlądowe. Główną jego bazą jest przystań w Unieściu, nad jeziorem Jamno. Klub jest organizatorem corocznych Regat o Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej.       

http://ycpk.tu.koszalin.pl/

 

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej 

Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej, nazywane w skrócie Biurem Karier, prowadzone jest przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiem Millennium, przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Biuro Karier powstało w 2002 roku, w ramach – działającego wówczas przy stowarzyszeniu – Akademickiego Centrum Kariery i Promocji Absolwentów. Biuro zajmuje się promocją zawodową studentów oraz przygotowaniem ich do wejścia na rynek pracy. Umożliwia pracodawcom bezpośrednie docieranie do wykwalifikowanych potencjalnych pracowników. Biuro jest pośrednikiem między absolwentami szkół wyższych i rynkiem pracy. Zbiera informacje o aktualnych wymaganiach i potrzebach pracodawców i przekazuje je studentom i absolwentom. Biuro Karier prowadzi doradztwo zawodowe, dostarcza informacje o rynku pracy (o firmach, ich procedurach kwalifikacyjnych i planach rekrutacyjnych, działach, produktach), poszukuje, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy stałej, czasowej oraz w charakterze wolontariusza, a także propozycje odbycia staży i praktyk zawodowych w kraju i za granicą, prowadzi bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy, monitorują kariery zawodowe absolwentów, umożliwia korzystanie z potencjału naukowego uczelni.

www.kariera.koszalin.pl