Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

 

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków A, B, C Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie”

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu termomodernizacji budynków A, B, C Politechniki Koszalińskiej, zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie.

Jest to inwestycja mieszcząca się w programie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem inwestycji wspartej przez NFOŚiGW jest przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej, która przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz znacznego spadku zapotrzebowania na energię. 

 

Zakres robót obejmuje:

-          docieplenie ścian zewnętrznych budynków B i C

-          docieplenie stropodachów wentylowanych budynków A, B, C,

-          wymianę armatury w instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej,

-          modernizację instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji ciepła,

-          wymianę oświetlenia wewnętrznego na oprawy energooszczędne  typu LED,

-          montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na fasadzie budynków.

 

Koszt całkowity tej inwestycji to 3 980 251,64 zł, przy czym udział dofinansowania z POIiŚ wynosi 2 693 448,77 zł. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynków o 48,7 proc.

 

Dnia 28 grudnia 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Kanclerz dr inż. Artur Wezgraj podpisał Umowę o dofinansowanie projektu.

Planowane zakończenie realizacji projektu 31 grudnia 2018 roku.

 

Stan robót budowlanych na dzień 15.01.2018 r.

Budynek A i B

Panele fotowoltaiczne na budynku C

 

Kampus przy ulicy Śniadeckich 2

 

Stan robót budowlanych na dzień 23.05.2018 r. 

 

 

Budynek C:

Widok od tylnego wejścia do kampusu.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl