powrót do wersji graficznej
A- A A+

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Start
AKTUALNE WYDARZENIA
2019-01-15 - 2019-01-15
Szkolenie z zakresu funkcjonowania i zadań polskich służb specjalnych oraz profilaktyki antyterrorystycznej
więcej
2019-01-21 - 2019-01-21
Kolęda w Domu Studenckim
więcej
2019-01-21 - 2019-01-21
Kolęda w Domu Studenckim
więcej
Archiwum wydarzeń
Artykuł
Printer Pdf
Pieniądze na rozwój uczelni

Prawie 12 milionów złotych otrzyma Politechnika Koszalińska  w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER, został doceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Miarą sukcesu niech będzie fakt, że projekt zdobył 98 punktów (najwyżej oceniony otrzymał 104,5 punktu) i znalazł się na 7. miejscu listy rankingowej. Realizacja projektu umożliwi poprawę jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej, usprawni też procesy w ramach zarządzania Uczelnią. 

A oto niektóre liczby, które świadczą o sukcesie: 
- dzięki realizacji projektu 219 studentów weźmie udział w stażach; 
- 838 studentów zostanie objętych wsparciem w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju; 
- 511 studentów zostanie objętych wsparciem w postaci zajęć warsztatowych, zorganizowane zostaną także szkolenia certyfikowane ; 
- odbędą się 74 wizyty studyjne; 
- 553 studentów zostanie objętych wsparciem w postaci wizyt studyjnych u pracodawców; 
- 65 studentów zostanie przyjętych na studia I i II stopnia na specjalizacje: Przetwarzanie Informacji, Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne, Technologie Internetowe i Mobilne, Zastosowania Systemów Baz Danych 
 
oraz Inżynieria Testów Oprogramowania; 
- 5 wykładowców z zagranicy zostanie włączonych w prowadzenie programów kształcenia; 
- 34 osoby zostaną objęte wsparciem w ramach programów studiów doktoranckich; 
- 59 pracowników kadry dydaktycznej zostanie objętych wsparciem w zakresie procesu kształcenia; 
250 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni zostanie objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią. 

powrót