Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

DOKTORANCI

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2018/2019

 

 

Doktoranci Politechniki Koszalińskiej w celu ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia powinni przedstawić swoją kandydaturę rektorowi za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej do 30 września 2018 r. W tym celu, zgodnie z art. 181 ust. 2 w zw. z art. 199 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, doktorant powinien złożyć dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych związanych ze studiami doktoranckimi, lub wybitnych osiągnięć w sporcie.

 

Kwestie przyznawania powyższych stypendiów reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

 

Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Nr 33/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej wraz z załącznikami: Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2.

 

Rozporządzenie oraz niezbędne i szczegółowe informacje dotyczące stypendiów na rok akademicki 2018/2019, w tym wzór wniosku, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:

 

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl