Szkolenie okresowe

Szkolenie skierowanie jest do pracowników administracyjno-biurowych.

W dniach od 9 lutego do 1 marca 2018 r. otwarta będzie platforma e-larningowa pod adresem http://nastudia.net/.

Kierownicy jednostek dysponują listą pracowników do szkolenia oraz hasłami dostępu do platformy.

Szkolenie zakończone zostanie egzaminem, który odbędzie się 2 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w sali Senatu 503A przy ul. Śniadeckich 2.

Egzamin jest obowiązkowy.