Szkolenie okresowe
Szkolenie skierowanie jest do pracowników administracyjno-biurowych.
W dniach od 3 do 26 lutego 2016 r. otwarta będzie platforma e-larningowa pod adresem http://nastudia.net/ .
Kierownicy jednostek dysponują listą pracowników do szkolenia oraz hasłami dostępu do platformy.
Szkolenie zakończone zostanie egzaminem, który odbędzie się 29 lutego 2016 r. o godzinie 10:00 w sali Senatu 503A przy ul. Śniadeckich 2.