Zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich