Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
REZULTATY

 

Rok akademicki 2016/2017

Po raz kolejny zakończyliśmy realizację projektu w ramach programu Erasmus+.

W roku akademickim 2016/2017 Politechnika Koszalińska realizowała projekt, którego celem była mobilność edukacyjna. Projekt zakładał wyjazdy studentów na studia do uczelni partnerskich, wyjazdy studentów na praktyki do instytucji oraz wyjazdy pracowników do uczelni/instytucji partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych.

W wymianie akademickiej udział wzięli STUDENCI studiów I, II, III-go stopnia; (w tym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej) oraz PRACOWNICY (naukowi, dydaktyczni, administracyjni). Zrealizowanych zostało: 6 wyjazdów na studia - studentów Wydziału Inżynierii Lądowej,  Środowiska i Geodezji, Instytutu Wzornictwa, Wydziału Humanistycznego; 10  wyjazdów na praktykę (Instytut Wzornictwa, Wydział Humanistyczny, Wydział Mechaniczny); 9 wyjazdów nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Wydział Humanistyczny, Instytut Wzornictwa, Wydział Mechaniczny); 13 wyjazdów w celach szkoleniowych (Wydział Technologii i Edukacji, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Wydział Humanistyczny, Dziekanat Wydziału Mechanicznego, Wydawnictwo Uczelniane). Kraje wymiany: Niemcy, Norwegia, Republika Czeska, Hiszpania, Finlandia, Portugalia, Włochy, Estonia, Francja, Łotwa, Węgry, Zjednoczone Królestwo. Instytucje partnerskie biorące udział w projekcie: uczelnie partnerskie z krajów UE, galerie sztuki, firmy projektowe z zakresu architektury, grafiki, ceramiki,  mebli oraz projektowania dla przemysłu, centra badawcze, dostawca sprzętu farmaceutycznego i laboratoryjnego, firma zajmująca się techniką cieplną.

Wyniki ankietowania wykazują, iż zrealizowane wyjazdy przyczyniły się do nabycia nowych kompetencji zawodowych oraz językowych, umożliwiły zbudowanie pozytywnych relacji międzykulturowych i nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnicy mobilności nauczyli się dostrzegać wartości różnych kultur, są świadomi koncepcji społecznych i politycznych, demokracji, sprawiedliwości, równości, poznali swoje mocne i słabe strony, są bardziej pewni siebie, otwarci na świat i współpracę międzynarodową, ponadto nabyli umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego i twórczego myślenia oraz planowania i rozwiązywania problemów.

Udział w projekcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej był możliwy dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu: „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego w roku akademickim 2016/2017.

 

Poniższe tabele przedstawiają ogólną satysfakcję uczestników realizujących mobilność (wyjeżdżających i przyjeżdżających).

 

 

  1. Ogólna satysfakcja uczestników (wyjeżdżających)

 

Typ działania

% studentów, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

1. Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

100.00%

2. Mobilność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

100.00%

Łącznie

100.00%

 

Typ działania

% pracowników, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni
ogólnie z mobilności

1. Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazdy)

100.00%

2.Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (wyjazdy)

100.00%

Łącznie (wyjazdy)

100.00%

 

 

  1. Ogólna satysfakcja uczestników (przyjeżdżających)

 

Typ działania

% studentów, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

Mobilność studentów w celu studiowania (przyjazdy)

92.86%

 

 

 

 

Typ działania

% pracowników, którzy byli bardzo zadowoleni lub raczej zadowoleni ogólnie z mobilności

Mobilność pracowników - prowadzenie zajęć (przyjazdy)

66.67%

 

 

Osiągnięte efekty uczenia się/kształcenia:

 

 

1. Kompetencje nabyte przez studentów:

 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

Dzięki wyjazdowi na stypendium dowiedziałem/am się lepiej, jak...: dostrzegać wartość innych kultur

100%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium dowiedziałem/am się lepiej, jak...: korzystać z internetu, mediów społecznościowych i komputerów, np. w celach związanych z nauką, pracą lub osobistych

66.67%

80%

Dzięki wyjazdowi na stypendium dowiedziałem/am się lepiej, jak...: myśleć logicznie i wyciągać wnioski (zdolności analityczne)

100%

90%

Dzięki wyjazdowi na stypendium dowiedziałem/am się lepiej, jak...: planować i organizować zadania i czynności

83.33%

90%

Dzięki wyjazdowi na stypendium dowiedziałem/am się lepiej, jak...: rozwinąć pomysł i wcielić go w życie

100%

90%

Dzięki wyjazdowi na stypendium dowiedziałem/am się lepiej, jak...: współpracować w grupie

83.33%

80%

Dzięki wyjazdowi na stypendium dowiedziałem/am się lepiej, jak...: wyrażać siebie w sposób kreatywny

83.33%

90%

Dzięki wyjazdowi na stypendium dowiedziałem/am się lepiej, jak...: zaplanować i przeprowadzić samodzielnie proces nauki

83.33%

80%

Dzięki wyjazdowi na stypendium dowiedziałem/am się lepiej, jak...: znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności rozwiązywania problemów)

100%

100%

     
 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Bardziej interesuję się sprawami Europy

100%

70%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Czuję się bardziej Europejczykiem/Europejką

83.33%

80%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej ciekawy/a i otwarty/a na nowe wyzwania

100%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej pewny/a siebie i przekonany/a o swoich umiejętnościach

100%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej tolerancyjny/a w stosunku do innych osób i zachowań

83.33%

80%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej zainteresowany/a codziennymi wydarzeniami na świecie

100%

60%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej świadomy/a takich koncepcji społecznych i politycznych jak demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo, prawa człowieka

83.33%

50%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Lepiej podejmuję decyzje

83.33%

90%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Lepiej znam swoje mocne i słabe strony

100%

90%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Planuję aktywniej angażować się w życie społeczne i polityczne w moim środowisku

83.33%

50%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Potrafię myśleć i analizować informacje w sposób krytyczny

100%

80%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach

100%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Potrafię współpracować z osobami z innych środowisk i kultur

100%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Udoskonaliłem/am umiejętności dotyczące mojego kierunku studiów

100%

80%

 

 

2. Kompetencje nabyte przez pracowników:

 

 

% pracowników, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

STA - Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazdy)

STT - Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (wyjazdy)

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Mogłem/am poznać i rozwinąć nowe praktyczne metody nauczania

100%

7.69%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Nabyłem/am właściwych dla sektora szkolnictwa wyższego lub praktycznych umiejętności mających znaczenie dla mojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego

66.67%

92.31%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Nawiązałem/am współpracę z podmiotami na rynku pracy

11.11%

7.69%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Nawiązałem/am współpracę z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego

11.11%

30.77%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Podniosłem/am własne umiejętności językowe w zakresie języka obcego

55.56%

92.31%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Poprawiłem/am moje umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. komputer, internet, wirtualne platformy współpracy, oprogramowanie, urządzenia ICT itp.)

22.22%

53.85%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Skorzystałem/am z dobrych praktyk poznanych za granicą

100%

100%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Wzmocniłem/am lub poszerzyłem/am kontakty w ramach mojej sieci kontaktów zawodowych lub nawiązałem/am nowe kontakty

88.89%

100%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Wzmocniłem/am współpracę z instytucją/organizacją partnerską

88.89%

69.23%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Wzrosły moje społeczne, językowe i/lub kulturowe kompetencje

66.67%

92.31%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Zwiększyłem/am moje kompetencje organizacyjne/w zakresie zarządzania

66.67%

61.54%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Zwiększyłem/am moje szanse zatrudnienia i kariery zawodowej

44.44%

69.23%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Zwiększyłem/am swoją satysfakcję z pracy

77.78%

100%

 

 

 

Kornel i Łukasz – doktoranci WM Politechniki Koszalińskiej
Instituto Superior Técnico, University of Lisbon
- Praktyka

 

 

Jako studenci studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej skorzystaliśmy z możliwości zrealizowania praktyki w ramach programu Erasmus+. Podczas 2 miesięcznego pobytu w Chemical Engineering Department, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon po zapoznaniu się ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz wyposażeniem laboratorium, mieliśmy możliwość praktycznego i samodzielnego wykonania badań będących częścią przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Zrealizowana praktyka wzbogaciła nas nie tylko o nowe doświadczenie zawodowe, ale również nauczyła kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, znajdowania rozwiązania w trudnych sytuacjach oraz logicznego myślenia i pracy zespołowej. Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku i konieczność posługiwania się językiem obcym przyniosły satysfakcję i motywację do dalszej pracy nad doskonaleniem znajomości języka obcego.            

Podczas pobytu mieliśmy możliwość spotkania się ze studentami realizującymi badania do prac dyplomowych oraz przygotowujących rozprawy doktorskie. Jako studenci realizujący program Erasmus+  przekazaliśmy im swoje doświadczenie i zachęcaliśmy do udziału w programie. Bez wahania zrealizujemy praktykę ponownie jeśli tylko nadarzy się taka możliwość.

 

 

 

 

   
   

Rok akademicki 2015/2016

 

W roku akademickim 2015/2016 Politechnika Koszalińska realizowała projekt, którego celem była mobilność edukacyjna. Projekt zakładał wyjazdy studentów na studia do uczelni partnerskich, wyjazdy studentów na praktykę do uczelni/ instytucji oraz wyjazdy pracowników do uczelni/instytucji partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych - studentów /pracowników wszystkich wydziałów/instytutów PK.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w projekcie typy wyjazdów. Osoby biorące udział w mobilności akademickiej to STUDENCI studiów I, II-go stopnia - zarówno kobiety jak i mężczyźni (w tym osoby ze specjalnymi potrzebami: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej), ABSOLWENCI oraz PRACOWNICY (kobiety i mężczyźni zatrudnieni na różnych stanowiskach: naukowi, dydaktyczni, administracyjni, posiadający różny stopień naukowy), uczestnicy reprezentują różne kierunki studiów / różne dziedziny naukowe oraz zróżnicowane stanowiska administracyjne.

Zrealizowano: 13 wyjazdów na studia (studentów wydziałów/instytutów: Instytut Wzornictwa, Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji, Wydział Humanistyczny), 8 wyjazdów na praktykę (Instytut  Wzornictwa, Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Ekonomicznych) – w tym 4 niedawnych absolwentów, 6 wyjazdów nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Wydział Humanistyczny, Instytut Wzornictwa, Wydział Mechaniczny ), 7 wyjazdów w celach szkoleniowych (Wydział Technologii i Edukacji, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Administracja Centralna, Wydział Nauk Ekonomicznych).

Kraje wymiany: Niemcy, Norwegia, Republika Czeska, Hiszpania, Finlandia, Portugalia, Włochy.

Zrealizowane wyjazdy przyczyniły się do nabycia nowych kompetencji zawodowych oraz językowych, umożliwiły nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Doświadczenie zdobyte przez pracowników przyczyniło się do podjęcia decyzji o próbie zainicjowania współpracy z krajami nie należącymi do UE, przygotowaniem nowego projektu Erasmus+ ( kraje partnerskie) oraz projektów w ramach innych programów finansowanych z funduszy międzynarodowych i krajowych (Ceepus, Opus, Horyzont 2020, MC-ERANET, Fundusz Wyszehradzki, Polsko-Czeski Program Wykonawczy, Polsko-Słowacki Program Wykonawczy), jak również zaowocowało wspólnymi międzynarodowymi publikacjami naukowymi.
Jak pokazują wyniki ankietowania udział w mobilności przyczynił się nie tylko do nabycia kompetencji zawodowych i językowych - większość uczestników nabyła umiejętność pracy w zespole umiejętność analitycznego i twórczego myślenia oraz planowania, rozwiązywania problemów. Uczestnicy poprawili umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych. Uczestnicy nauczyli się dostrzegać wartości różnych kultur, są świadomi koncepcji społecznych i politycznych, demokracji, sprawiedliwości, równości, poznali swoje mocne i słabe strony, są bardziej pewni siebie, otwarci na świat i współpracę międzynarodową oraz czują się Europejczykami.

Udział w mobilności w ramach programu Erasmus+ osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej był możliwy dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu: „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego w roku akademickim 2015/2016.

 

 

Osiągniete efekty uczenia się/kształcenia przedstawia poniższa tabela:

1. Kompetencje nabyte przez studentów:

 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

1.1. SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

1.2. SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: dostrzegać wartość innych kultur

92.31%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: korzystać z internetu, mediów społecznościowych i komputerów, np. w celach związanych z nauką, pracą lub osobistych

61.54%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: myśleć logicznie i wyciągać wnioski (zdolności analityczne)

53.85%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: planować i organizować zadania i czynności

69.23%

87.5%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: rozwinąć pomysł i wcielić go w życie

69.23%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: współpracować w grupie

61.54%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: wyrażać siebie w sposób kreatywny

76.92%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: zaplanować i przeprowadzić samodzielnie proces nauki

84.62%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności rozwiązywania problemów)

69.23%

100%

 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

1.1. SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

1.2. SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Bardziej interesuję się sprawami Europy

69.23%

62.5%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Czuję się bardziej Europejczykiem/Europejką

69.23%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej ciekawy/a i otwarty/a na nowe wyzwania

92.31%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej pewny/a siebie i przekonany/a o swoich umiejętnościach

76.92%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej tolerancyjny/a w stosunku do innych osób i zachowań

69.23%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej zainteresowany/a codziennymi wydarzeniami na świecie

76.92%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej świadomy/a takich koncepcji społecznych i politycznych jak demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo, prawa człowieka

76.92%

62.5%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Lepiej podejmuję decyzje

69.23%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Lepiej znam swoje mocne i słabe strony

76.92%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Planuję aktywniej angażować się w życie społeczne i polityczne w moim środowisku

53.85%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Potrafię myśleć i analizować informacje w sposób krytyczny

76.92%

87.5%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach

84.62%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Potrafię współpracować z osobami z innych środowisk i kultur

84.62%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Udoskonaliłem/am umiejętności dotyczące mojego kierunku studiów

69.23%

62.5%

2. Kompetencje nabyte przez pracowników:

 

% pracowników, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

2.1. STA - Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazdy)

2.2. STT - Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (wyjazdy)

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Mogłem/am poznać i rozwinąć nowe praktyczne metody nauczania

83.33%

42.86%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Nabyłem/am właściwych dla sektora szkolnictwa wyższego lub praktycznych umiejętności mających znaczenie dla mojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego

66.67%

85.71%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Nawiązałem/am współpracę z podmiotami na rynku pracy

50%

28.57%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Nawiązałem/am współpracę z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego

16.67%

28.57%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Podniosłem/am własne umiejętności językowe w zakresie języka obcego

83.33%

100%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Poprawiłem/am moje umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. komputer, internet, wirtualne platformy współpracy, oprogramowanie, urządzenia ICT itp.)

50%

57.14%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Skorzystałem/am z dobrych praktyk poznanych za granicą

100%

100%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Wzmocniłem/am lub poszerzyłem/am kontakty w ramach mojej sieci kontaktów zawodowych lub nawiązałem/am nowe kontakty

83.33%

85.71%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Wzmocniłem/am współpracę z instytucją/organizacją partnerską

100%

85.71%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Wzrosły moje społeczne, językowe i/lub kulturowe kompetencje

83.33%

85.71%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Zwiększyłem/am moje kompetencje organizacyjne/w zakresie zarządzania

66.67%

71.43%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Zwiększyłem/am moje szanse zatrudnienia i kariery zawodowej

66.67%

71.43%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Zwiększyłem/am swoją satysfakcję z pracy

83.33%

71.43%

 

 

"CO MI DAŁ ERASMUS+?" - opinie uczestników

 

 

dr Magdalena Berlińska -Instytut Wzornictwa PK
Hochschule Wismar University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Niemcy

Serdecznie zachęcam do korzystania z programu ERASMUS+. To był wspaniały wyjazd! (17.10.2016 till 21.10.2016).
Fantastyczna atmosfera! Przyjaźnie nastawieni ludzie, wspaniali Studenci! Dzięki pomocy Dipl. Des. Heidi Godemann, oraz przychylności Niemieckiej Hochschule Wismar 
został zrealizowany autorski program warsztatów w dziedzinie sztuk projektowych. Poza pracą można było poznać niemiecką gościnność, oraz zwiedzić kilka
ciekawych miejsc w okolicy. Wszystkie zamierzone cele zostały zrealizowane, a nawiązane znajomości już teraz procentują przy kolejnych zadaniach projektowych. 
Serdecznie polecam.