PRACOWNICY
 

                                                                                                                                                  

 

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+
na rok akademicki 2019/2020 

odbędzie się w środę 22.05.2019 o godzinie 17:00 w sali 212 (bud A) przy ul. Racławickiej

Zapraszamy   

 

****

 

Informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na dwa typy wyjazdów w ramach Programu Erasmus+  na rok akademicki 2019/2020:

1/ STA (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych)

2/ STT (wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych)

Zainteresowanych wyjazdem typu STA prosimy o składanie do Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+ kompletu dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy- najpóźniej do 5 marca 2019r.

B) Plan pracy STA (Mobility Agreement Staff Mobility for Teachinig) do 10 maja 2019r., zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+)

C)Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 10 maja 2019r, podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu z adnotacją o możliwości  dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału/Instytutu lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Zainteresowanych wyjazdem typu STT  prosimy o składanie do Biura Współpracy Międzynarodowej (ul. Śniadeckich 2, pokój 23 A), następujących dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy- najpóźniej do 5 marca 2019r.

B) Plan pracy STT (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) do 10 maja 2019r., zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+)

C) Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 10 maja 2019r., podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu z adnotacją o możliwości  dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału/Instytutu lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Wzory dokumentów do pobrania poniżej

 

****

 

Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2019/2020

 

Planowane wyjazdy w roku 2019/2020: 


a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie

23.01.2019 (środa)  godz. 15.30; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.

 

 

 

Pliki do pobrania: