AKTUALNOŚCI

 

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+
na rok akademicki 2019/2020 

odbędzie się w środę 22.05.2019 o godzinie 17:00 w sali 212 (bud A) przy ul. Racławickiej

Zapraszamy   

****

W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2019/2020,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr zimowy 2019/2020, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd,
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
30.05.2019 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2019/2020

Planowane wyjazdy w roku 2019/2020: 


a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie

23.01.2019 (środa)  godz. 15.30; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.

 

****

Informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na dwa typy wyjazdów w ramach Programu Erasmus+  na rok akademicki 2019/2020:

1/ STA (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych)

2/ STT (wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych)

Zainteresowanych wyjazdem typu STA prosimy o składanie do Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+ kompletu dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy- najpóźniej do 5 marca 2019r.

B) Plan pracy STA (Mobility Agreement Staff Mobility for Teachinig) do 10 maja 2019r., zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+)

C)Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 10 maja 2019r, podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu z adnotacją o możliwości  dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału/Instytutu lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Zainteresowanych wyjazdem typu STT  prosimy o składanie do Biura Współpracy Międzynarodowej (ul. Śniadeckich 2, pokój 23 A), następujących dokumentów:

A) Formularz zgłoszeniowy- najpóźniej do 5 marca 2019r.

B) Plan pracy STT (Mobility Agreement Staff Mobility for Training) do 10 maja 2019r., zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+)

C) Dokumenty wyjazdowe zgodne z procedurą uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 10 maja 2019r., podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu z adnotacją o możliwości  dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału/Instytutu lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Wzory dokumentów do pobrania na stronie: https://www.tu.koszalin.pl/art/524

 

****

Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI
w ramach programu Erasmus+

Trwa nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki


Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 12.02.2019
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: do pobrania poniżej

****

W związku z możliwością przyznania dofinansowania ze środków Programu POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na
semestr letni 2018/2019, którym przyznano stypendium socjalne
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia
14.12.2018 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

DODATKOWY nabór na wyjazdy zagraniczne na STUDIA i PRAKTYKI
w ramach programu Erasmus+
na semestr letni 2018/2019

 

Trwa nabór dodatkowy na wyjazdy studentów na STUDIA i PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019:

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 19.10.2018
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: do pobrania poniżej

****

Spotkanie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+
na rok akademicki 2018/2019 (studia + praktyki) oraz w ramach dodatkowego naboru na rok 2017/2018 na wyjazdy na praktyki

odbędzie się w środę 18.04.2018 o godzinie 18:00 w sali 212 (bud A) przy ul. Racławickiej

Zapraszamy   

 

****

W związku z mozliwością przyznania dofinansowania ze srodków POWER studentom pobierajacym stypendium socjalne wyjeżdżającym na studia/praktykę w roku akademickim 2018/2019,
studenci wyjeżdżający na studia/praktykę na semestr zimowy 2018/2019, którym przyznano stypendium socjalne i pobierają je w semestrze poprzedzającym wyjazd,
proszeni są o dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej do dnia 30.05.2018 decyzji o przyznaniu stypendium.

****

Spotkanie informacyjne dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW PK zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2018/2019

Planowane wyjazdy w roku 2018/2019: 


a/ SMS – wyjazdy studentów na studia zagraniczne

b/ SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

c/ STA - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

d/ STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

Zapraszamy na spotkanie

02.02.2018 (piątek)  godz. 17.00; ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A.

 

****

Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI
w ramach programu Erasmus+

Trwa nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki


Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 16.02.2018
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: http://www.tu.koszalin.pl/art/523

****

 DODATKOWY nabór na wyjazdy zagraniczne na: PRAKTYKI

w ramach programu Erasmus+

możliwość zrealizowania praktyki do końca września 2018   
 

Trwa nabór dodatkowy na wyjazdy studentów na PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018:

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy) w terminie do dnia 16.02.2018
Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: http://www.tu.koszalin.pl/art/523

 

****

 

Informacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla studentów i pracowników wyjeżdżających za granicę
 - informacje o formach wsparcia, jakie polskie służby konsularne oferują polskim obywatelom znajdującym się za granicą  

 

 

W umowie pomiędzy uczestnikem mobilności została wprowadzona klauzula zobowiązująca uczestnika – obywatela polskiego - do zarejestrowania się w portalu osób wyjeżdżających za granicę,
prowadzonym przez MSZ - serwis ODYSEUSZ:
www.odyseusz.msz.gov.pl