Konsultacje indywidualne

                                                                                                                                                                                               

 

Niezależnie od konsultacji indywidualnych prowadzonych w ramach Programu Ideas Krajowy Punkt Kontaktowy oferuje wsparcie w zakresie informacji prawno administracyjnych dotyczących w szczególności:
 

  • prawa dla cudzoziemców,
  • prawa podatkowego,
  • prawa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • prawa pracy,
  • prawa cywilnego

w zakresie realizacji projektów Programów Ramowych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu People.

Więcej informacji uzyskać można pod adresem e-mail: mobility@kpk.gov.pl
 
Osoby przygotowujące projekt do pierwszego konkursu Programu IDEAS (ERC Starting Grants) mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych KPK.

Konsultcje odbywają się w każdy piątek, w godz. 10.00-15.00, przy czym dla każdej osoby przewidziane jest ok. 30 min.

Konkurs na ERC Starting Grants przeznaczony jest dla osób, które uzyskały stopień doktora więcej niż 2 lata, a mniej niż 8 lat przed terminem złożenia projektu (25 kwietnia 2007 r.)

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Programem Pracy dostępnym pod adresem:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=3

Osoby chętne powinny przygotować podstawowe informacje o projekcie, zgodne z następującymi kryteriami oceny:
 

  1. Główny badacz: potencjalne możliwości osiągnięcia niezależnej pozycji i zostania naukowym liderem światowej klasy;
  2. Jakość projektu badawczego (ambitny cel, nowe horyzonty);
  3. Instytucja goszcząca, zespół badawczy.


W sprawie ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt: maria.kaska@kpk.gov.pl