Doradztwo online

                                                                                                                                                                                                

 

Komisja Europejska wprowadziła usługę "FP7 Enquiry Service" dostarczaną przez Europejskie Centrum Kontaktowe (European Direct Contact Centre). Jest to tzw.
punkt pierwszego kontaktu dla potencjalnych uczestników, odpowiada na pytania dotyczące wszelkich aspektów badań finansowanych przez UE i wspomaga
uczestniczących po raz pierwszy w programach ramowych na rzecz badań naukowych.

Formularz "FP7 Enquiry Service" znajduje się na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/research/enquiries/index.html