Cele

                                                                                                                                                                                               

 

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego 2007-2013 to główny instrument Unii Europejskiej w zakresie finansowania badań w Europie, którego budżet wynosi niecałe 54 mld EUR.

Głównymi celami 7.PR są:
 

  • wspieranie współpracy ponadnarodowej w całej UE
  • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskie dziedzinach wiedzy
  • wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii m.in. poprzez wspieranie naukowców rozpoczynających karierę
  • zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki
  • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej (finansowanej ze środków publicznych)