Informacje SKN i OS
Terminy:

Termin składania planów pracy na rok 2018 przez SKN i OS upływa  15 stycznia (zał. nr 12, zał. nr 2 oraz zał. nr 3 do Regulaminu).

Termin składania sprawozdań za rok 2017 przez SKN i OS za rok kalendarzowy upływa 15 stycznia (zał. nr 13 do Regulaminu).

Termin składania sprawozdań za rok akademicki 2017/2018 przez SKN i OS upływa 29.06.2018 r.