Dział zamówień

 

  ul.Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
 

 

Kierownik  Działu
 

mgr Andrzej Askaldowicz
ul. Śniadeckich 2 A pok. 403
tel. (094) 34 78 650  /682
e-mail: andrzej.askaldowicz@tu.koszalin.pl

Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Śniadeckich 2A fax (094) 34 78 636
e-mail: szp@tu.koszalin.pl


mgr Anna Łuczak
ul. Śniadeckich 2A pok. 419
tel. (094) 34 78 636

anna.luczak.@tu.koszalin.plPracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

Anna Łuczak(SZP-1), Adam Brzycki(SZP-3)
ul. Śniadeckich, blok A, pok. 419
tel. (094) 34-78-637 lub (094) 34-78-635
e-mail: szp@tu.koszalin.pl
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: od 08:00 do 15:00

Sekcja Zaopatrzenia
ul. Śniadeckich 2A
fax (094) 34 78 649
 

mgr Anna Zielińska
ul. Śniadeckich 2A pok. 401
tel. (094) 34 78 648
e-mail: anna.zielińska@tu.koszalin.pl

 mgr inż. Piotr Zaczek
ul. Śniadeckich 2A pok. 402
tel. (094) 34 78 647
e-mail: piotr.zaczek@tu.koszalin.pl

Władysław Ładowski
ul.Śniadeckich 2A pok.402
tel. (094) 34 78 649
e-mail: wladyslaw.ladowski@tu.koszalin.pl

Centralny Rejestr Środków Trwałych
Realizacja Umów

mgr Karolina Banasiak
ul. Śniadeckich 2A pok. 401
tel. (094) 34 78 646

 

                     

 

Zakres działań Działu Zamówień

 

1) przyjmowanie i rejestracja zapotrzebowań zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Uczelni na dostawy towarów i usług

2) dokonywanie zakupów towarów i usług zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni na podstawie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych regulaminów Uczelni,
3) opisywanie faktur za zakupione towary, usługi, ich właściwa klasyfikacja, określenie sposobu realizacji zakupu, źródła finansowania, zgodności z Ustawą   i zapotrzebowaniem, przekazywanie zaopiniowanych i zaewidencjonowanych faktur do Kwestury,
4) składanie reklamacji w przypadku otrzymania towarów niezgodnych ilościowo i jakościowo ze złożonymi zamówieniami,
5) prowadzenie niezbędnej korespondencji z kontrahentami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

6) współpraca przy opracowywaniu planów zakupów towarów, usług  przez jednostki organizacyjne Uczelni,
7) określanie trybu realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
8) przeprowadzenie procedury realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
9) prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi przetargami,
10) administrowanie umowami będącymi efektem udzielenia zamówienia publicznego oraz gromadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
11) prowadzenie prac, organizowanie i udział w komisjach przetargowych,
12) terminowe przekazywanie sprawozdawczości  do Urzędu Zamówień Publicznych

13) ewidencja środków trwałych na Uczelni, zmianę miejsca użytkowania środków trwałych na Uczelni, likwidacja środków trwałych na Uczelni, klasyfikacja środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów

14) realizacja umów, organizowanie odbiorów technicznych, kontrolowanie i koordynowanie terminów dostaw

 

Postępowania przetargowe znajdują się w zakładce BIP na stronie głównej