Dział Studencki
DZIAŁ STUDENCKI
 
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
Budynek A, pok. 601, 602, 603 (VI piętro)
 
tel. Sekretariat (094) 34 78 602
fax (094) 34 78 668
 
Dział Studencki zajmuje się działalnością związaną z realizacją zadań dotyczących spraw studenckich.
 
NADZÓR NAD CAŁOKSZTAŁTEM DZIAŁALNOŚCI SPRAWUJE:
 
Prorektor ds. Studenckich
prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski
 
PRACOWNICY
 
Kierownik Działu
mgr inż. Anna Paciocha 
pok. 602A, tel. (094) 34 78 602, anna.paciocha@tu.koszalin.pl
 
Starszy specjalista ds. Studenckich
mgr Agnieszka Rydzkowska
Pełnomocnik Rektora ds. Profilaktyki Uzależnień na PK
pok. 603A, tel. (094) 34 78 603, agnieszka.rydzkowska@tu.koszalin.pl
prowadzi zagadnienia:
- Współpraca z samorządem studenckim
- Organizacje i stowarzyszenia studenckie
- Uczelnia wolna od uzależnień
 
 
Specjalista ds. Studenckich
mgr Agnieszka Bednarska
pok. 603A, tel. (094) 34 78 603, agnieszka.bednarska@tu.koszalin.pl
prowadzi zagadnienia:
- Pomoc materialna dla studentów 
- Pomoc materialna dla doktorantów
- Stypendia ministra
 
Referent ds. Studenckich
mgr inż. Anna Skubała
pok. 603A, tel. (094) 34 78 667, anna.skubala@tu.koszalin.pl
prowadzi zagadnienia:
- Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy
- Współpraca ze szkołami podstawowymi
- Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
 
 
 
Jednostką wewnetrzną Działu Studenckiego jest Sekcja Obsługi Ruchu Studenckiego, w której zatrudnieni są pracownicy opiekujący się kołami zainteresowań studentów lub stanowią obsługę niektórych zadań realizowanych na rzecz studentów i przy ich udziale.