Plan działalności Politechniki Koszalińskiej

Plan działalności Politechniki Koszalińskiej na rok 2019 część Aczęść B i część C

Plan działalności Politechniki Koszalińskiej na rok 2018 część A, część B i część C

Plan działalności Politechniki Koszalińskiej na rok 2017 część A, część B i część C

Plan działalności Politechniki Koszalińskiej na rok 2016 część A, część B i część C

Plan działalności Politechniki Koszalińskiej na rok 2015 część A, część B i część C

Plan działalności Politechniki Koszalińskiej na rok 2014 część A, część B i część C

Plan działalności Politechniki Koszalińskiej na rok 2013 część A i część B

Plan działalności Politechniki Koszalińskiej na rok 2012 część A i część B