Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

A. Otwarcie finansowania

 

Działalność badawcza

 

Finansowanie zadań badawczych

1. Wniosek o finansowanie zadania  badawczego załącznik nr 1-2019

 

Badania służące rozwojowi młodych naukowców

1. Karta zadania badawczego w ramach prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym załącznik nr 2c

2. Preliminarz kosztów zadania badawczego w ramach prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym załącznik nr 2d

 

 

 B. Raporty roczne

 

 

 

       1. Formularz raportu rocznego/końcowego z realizacji pracy badawczej z działalności statutowej / młodych naukowców wzór nr 1

       2. Formularz raportu rocznego/końcowego z wykorzystania środków na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego wzór nr 2

       3. Karta informacyjna wzór nr 4

       4. Karta informacyjna wzór nr 5

 

C. Konferencje naukowe

1. Formularz "Organizacja konferencji naukowej" wzór nr 4

2. Formularz "Korekta — Organizacja konferencji naukowej"  wzór nr 4a

3. Formularz "Rozliczenie konferencji naukowej"  wzór nr 5

 

D. Umowna działalność badawcza

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczących prac badawczych zleconych przez podmioty zewnętrzne w ramach umownej działalności badawczej (UDB) 

      1. Zasady realizacji i rozliczania prac badawczych zleconych - Załącznik nr 1

      2. Umowa - Załącznik nr 2

      3. Zlecenie -  Załącznik nr 3

      4. Kosztorys pracy badawczej zleconej - Załącznik nr 4

      5. Kalkulacja wysokości opłaty za wykorzystanie aparatury badawczej - Załącznik nr 5 

      6. Protokół zdawczo-odbiorczy pracy badawczej zleconej - Załącznik nr 6 

      7. Zlecenie na wystawienie faktury za wykonaną pracę badawczą zleconą - Załącznik nr 7 

      8. Rozliczenie wieloletniej pracy badawczej zleconej - Załącznik nr 8 

      9. Rozliczenie wieloletniej pracy badawczej zleconej - KOREKTA PLANU - Załącznik nr 9

 

E. Wykorzystanie aparatury badawczej

      1. Pismo  nr RN/165/2015 w sprawie kalkulacji kosztów aparatury badawczej

      2. Kosztorys pracy badawczej

      3. Kalkulacja wysokości opłaty za wykorzystanie aparatury badawczej

      4. Opis do kalkulacji opłaty za wykorzystywanie aparatury badawczej

 

F. Festiwal Nauki

      1. Formnularz zgłoszenia na 2018 - organizatorzy

      2. Formnularz zgłoszenia na 2018 - prezentacje

 

      3. Formnularz zgłoszenia na 2019 - organizatorzy

      4. Formnularz zgłoszenia na 2019 - prezentacje

 

 

 

 

 

     

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl