Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

 

 

Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 2014 poz. 1620  oraz z 2015 r. poz. 249)

 

Działalność statutowa

 

       podstawa prawna

 

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, Dz. U. 2015, poz. 1443
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Naukowej, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych, Dz. U. 2015, poz. 1462
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Dz. U. z 2014, poz. 1126
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Dz. U. 2015, poz. 2015
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, Dz. U. z 2015 poz. 944
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce, Dz. U. z 2016, poz. 309

 

 

Działalność inwestycyjna

 

    

Przepisy dot. dużej infrastruktury badawczej:

1)Ustawa o zasadach finansowania nauki (DZ.U. 2014, poz. 1620 z późniejszymi zmianami)

 

2)Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje 

służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (DZ.U.2015, poz. 1693)

 

Duża infrastruktura badawcza – definicja (ważne!)

              Duża infrastruktura badawcza – aparatura naukowo-badawcza w tym infrastruktura informatyczna nauki, o wartości przekraczającej:

              a) 150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i                                         społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,

              b) 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich                                 oraz w grupie nauk o życiu

 

Harmonogram naboru wniosków przez MNiSW - stan na 14.01.2016

 

 

Przedsięwzięcia Ministra

 

podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.08.2011 r. w sprawie  nagród za wybitne osiągnięcia naukowe  oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, Dz. U. Nr 191, poz. 1136

 

 

Załączniki:

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl