Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

" Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej"

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie określonym w efektach kształcenia 57 studentów/studentek studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację wysokiej jakości staży, bezpośrednio związanych z efektami kształcenia na kierunku Informatyka w przedsiębiorstwach zgodnych z kierunkami kształcenia w okresie od 01.12.2017 r. do 31.10.2019 r.

Planowane efekty

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS:
    Wartość docelowa wskaźnika: 5 kobiet,  52 mężczyzn, ogółem:  57 osoby.

 

Wartość projektu ogółem: 538 756,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : 521 515,81 zł  (97%)

Wkład własny: 17 240,19 zł (3%)

Link do strony internetowej projektu:

https://weii.tu.koszalin.pl/studenci/staze

W dniu 16.02.2018 r. 10 studentów/studentek studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej rozpoczęło staż w firmie GlobalLogic. Staże będą odbywać się w okresie od dnia 16.02.2018 r. do dnia 22.06.2018 r. w pomieszczeniach firmy GlobalLogic mieszczących się przy ul.Partyzantów 17 oraz przy ul. Zwycięstwa 37 w Koszalinie.

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl