Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier Politechniki Koszalińskiej

Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier Politechniki Koszalińskiej


MIEJSCE PRACY: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej
RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, pełny etat

Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy” POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na okres realizacji od 01.11.2017 do 01.11.2019”

szczegółowe informacje >>>