2017-04-14

Studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym

Proponowane specjalności studiów podyplomowych:

  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  • Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie - Menadżer Jakości w Przemyśle Spożywczym
  • Odnawialne Źródła Energii


Szczegółowe informacje dotyczące w/w studiów są dostępne na stronie Wydziału Mechanicznego

http://wm.politechnika.koszalin.pl/kat/161/studia-podyplomowe