PRZYJAZDY GOŚCI ZAGRANICZNYCH


 

Zarządzenie  nr 19/2016 Rektora PK z dnia 20 maja 2016r.
wsprawie „Instrukcji dotyczącejrealizacji przyjazdów gości zagranicznych” w Politechnice Koszalińskiej oraz określenia wysokości należności przysługujących osobom przyjeżdżajacym z zagranicy do Politechniki Koszalińskiej.

 

Zarzadzenie_Nr_19/2016

Załącznik do Zarządzenia - Instrukcja_dotyczaca_realizacji_przyjazdow_gosci_zagranicznych

Załącznik do Instukcji - Wniosek w sprawie zaproszenia gościa

 

 

 

Zarządzenia wraz z załącznikami znajdują się w BIP – Politechniki Koszalińskiej: http://bip.tu.koszalin.pl/13086,13164,25918/25918/

 

 

PLIKI DO POBRANIA: