Oferta kursów dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych 2016/17 (angielski i niemiecki)

 

Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej pragnie zaprosić uczniów klas drugich i trzecich szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w kursach przygotowujących do egzaminów maturalnych z języka angielskiego

Proponujemy również zajęcia z języka niemieckiego: „Deutsch ist nicht so schwer” dla uczniów zainteresowanych ugruntowaniem i rozszerzeniem swojej podstawowej znajomości języka niemieckiego.

 

Kursy zostały przygotowane przez zespół doświadczonych lektorów naszej Uczelni i będą prowadzone przez dwa semestry, w dziesięcioosobowych grupach, w nowoczesnej sali multimedialnej.

 

Jesteśmy przekonani, że dodatkowe zajęcia w warunkach akademickich pomogą uczniom zdać egzamin maturalny z lepszymi wynikami. 
Aktualna ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wymaga od studentów osiągnięcia już na etapie licencjackim biegłości językowej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co dla niektórych z nich może stanowić duże wyzwanie. Nasze kursy mają również na celu stopniowe doprowadzenie przyszłych studentów do wymaganego poziomu znajomości języka obcego.

 

Kursy odbywać się będą w siedzibie SJO przy ulicy Kwiatkowskiego 6E w sali multimedialnej w grupach 10-cio osobowych, 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

 

Łączna ilość godzin kursowych: 40
Liczba uczestników: 10
Czas trwania kursu: 2 semestry (I semestr 30 godz., II semestr 10 godz)
Ilość godzin w tygodniu: 1 x 2 godziny lekcyjne w tygodniu 
Łączna cena kursu: 640 PLN/osoba


Możliwa jest płatność w 2 ratach: 
- pierwsza rata 480 złotych płatna przed rozpoczęciem kursu, 
- druga rata 160 złotych płatna do końca stycznia 2017.

 

Planowany termin zakończenia kursu: kwiecień 2017
Zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: sjo@tu.koszalin.pl
Zapisy osobiście w sekretariacie SJO ul. Kwiatkowskiego 6e pokój 306B w godzinach 8:00-15:30 do końca września 2016.

 

Oferta kursów dla uczniów  gimnazjum 2016/17 (angielski i niemiecki)

 

Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej pragnie zaprosićuczniów klas drugich i trzecich szkół gimnazjalnych do uczestnictwa w kursach przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego.
Ponadto proponujemy również zajęcia z języka niemieckiego: „Deutsch ist nicht so schwer” dla uczniów zainteresowanych ugruntowaniem i rozszerzeniem swojej podstawowej znajomości języka niemieckiego.

Kursy zostały przygotowane przez zespół doświadczonych lektorów naszej Uczelni i będą prowadzone przez dwa semestry, w dziesięcioosobowych grupach, w nowoczesnej sali multimedialnej.

Jesteśmy przekonani, że dodatkowe zajęcia w warunkach akademickich, nie tylko pomogą uczniom zdać egzamin końcowy z języka obcego z lepszym wynikiem, ale także zachęcą i przygotują do kontynuowania edukacji językowej na poziomie średnim i wyższym.

Kursy odbywać się będą w siedzibie SJO przy ulicy Kwiatkowskiego 6E w sali multimedialnej w grupach 10-cio osobowych 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. 

Łączna ilość godzin kursowych: 40
Liczba uczestników: 10
Czas trwania kursu: 2 semestry (I semestr 30 godz., II semestr 10 godz)
Ilość godzin w tygodniu: 1 x 2 godziny lekcyjne w tygodniu 
Łączna cena kursu: 640 PLN/osoba
Możliwa jest płatność w 2 ratach:
- pierwsza rata 480 złotych płatna przed rozpoczęciem kursu,
- druga rata 160 złotych płatna do końca stycznia 2017.

Planowany termin zakończenia kursu: kwiecień 2017
Zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: sjo@tu.koszalin.pl
Zapisy osobiście w sekretariacie SJO w godzinach 8:00-15:30 do końca września 2016.

 

ZAPRASZAMY!

* Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu. 
* W przypadku mniejszej liczby uczestników w grupie cena lub liczba godzin kursu może ulec zmianie