Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
WYJAZDY ZAGRANICZNE (akty prawne, dokumenty)

 

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990, z 2004r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005r. Nr 186, poz. 1554)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006r.)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowejl ub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236,poz. 1991, oraz Dz. U. Nr 186, poz.  1555)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób(Dz. U. z 2006r., Nr 190 poz. 1405)   

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 Nr 0,poz. 167)

 

Instrukcja w sprawie rozliczania w Politechnice Koszalińskiej krajowych i zagranicznych podróży służbowych (Zarządzenie nr 4/2002 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 3 czerwca 2002r)

Zarządzenie nr 6/2004 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 lutego 2004r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2002 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 3 czerwca 2002r w sprawie Krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Zarządzenie nr 6/2008 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 21 lutego 2008 w sprawie zmiany „Instrukcji w sprawie rozliczania w Politechnice Koszalińskiej krajowych i zagranicznych podróży służbowych”

 

Pismo Okólne Nr 1 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 listopada 2016r w sprawie ustalenia zasad przygotowania przez nauczycieli akademickich PK wniosków dotyczących ich uczestnictwa w naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych. 

 

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 stycznia 2019r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji regulującej rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych.    

 

Załączniki:

Preliminarz wydatków

Rozliczenie z pobranej zaliczki dewizowej

Rozliczenie skierowania zagranicę

Ewidencja przebiegu pojazdu

 

INFORMACJE DOADTKOWE

 

Stawki kilometrówki:
Sam. osob. do 900 cm3
- 0,5214 zł

Sam. osob. pow. 900 cm3 - 0,8358 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy(Dz. U. Nr 201 poz. 1462 z 30.10.2007r.)

 

Weryfikacja ilości kilometrów podanych w rozliczeniu delegacji dokonywana jest na podstawie portali: http://odleglosci.pl/ oraz http://w.droge.pl/              

 

Dieta krajowa – aktualne stawki:

Od dnia:

Dieta

Nocleg (ryczałt)

Dojazd

01.03.2013

30 zł

45 zł

6 zł

 

Bilety lotnicze:

Zapytania dotyczące ewentualnych połączeń liniami lotniczymi można przesyłać do:   

Biuro Turystyki Britas britas@britas.pl

 

Ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę :

W roku 2019 Politechnika Koszalińska ubezpiecza osoby wyjeżdżające za granicę w ramach wyjazdów służbowych (ubezpieczyciel: PZU S.A.):

1/ Strefa: Kraje Europy i Basenu Morza Śródziemnego: Polisa Ubezpieczeniowa PZU WOJAŻER Nr 1036359810   

2/ Strefa: Cały ŚWIAT: Polisa Ubezpieczeniowa PZU WOJAŻER Nr 1002722801 

 

Pracownikom wyjeżdżającym za granicę w celach służbowych zaleca się zaopatrzenie w kartę EKUZ w odpowiednim oddziale NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki: http://www.nfz-szczecin.pl/opieka_zdrowotna_w_ue.html  

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl